Op lange termijn denken. Duurzaam handelen.

Wij zijn ervan overtuigd dat succesvol handelen op lange termijn alleen mogelijk is in harmonie met de ecologische en sociale belangen.

https://www.melitta-professional.com/portal/pics/2021/We-Melitta/Nachhaltigkeit/nachhaltigkeit_hero.jpg

Integratie van duurzaamheid in onze bedrijfsstrategie

Melitta Group beschouwt de bevordering van duurzame ontwikkeling als een algeheel onderdeel van de bedrijfsactiviteiten en heeft duurzaamheid gedefinieerd als een van de zeven kernwaarden.

Vier centrale actiegebieden

Onze duurzaamheidsstrategie bestaat uit vier centrale actiegebieden:

Verantwoordelijkheid voor producten en toeleveringsketen

Ecologische verantwoordelijkheid

Sociale verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid voor de medewerkers

Onze duurzaamheidsstrategie bestaat uit vier centrale actiegebieden: verantwoordelijkheid voor producten en toeleveringsketen, ecologische verantwoordelijkheid, sociale verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor de medewerkers.

Geïntegreerd managementsysteem bij Melitta Professional

50001

Melitta Professional maakt sinds 2019 gebruik van een energiemanagementsysteem volgens EN ISO 50001

14001

In 2021 implementeren wij een milieumanagementsysteem met als doel de certificering volgens EN ISO 14001 tegen het 2022

Das oberste Ziel unseres Unternehmens ist es, unter wirtschaftlich erfolgreichen Bedingungen Nutzen für unsere Kunden im Außer-Haus-Markt zu schaffen. Nur durch die Erreichung dieses Ziels ist es uns als Unternehmen möglich, Standards einzuhalten und weiter zu entwickeln.

Downloads

Unternehmenspolitik

Zertifikat DIN EN ISO 50001

Zertifikat DIN EN ISO 14001

Voor Melitta Professional zijn de volgende doelen van de Melitta Group bijzonder relevant:

Energieconcept van de toekomst

Tegen 2025 zullen wij klimaatneutraal zijn voor alle emissies die door de Melitta Group zelf worden veroorzaakt, bijv. door de verbranding van fossiele brandstoffen.

Elektrische apparaten van de toekomst

Tegen 2030 zullen alle door Melitta verkochte elektrische apparaten vanuit milieuoogpunt een voortrekkersrol spelen in de betreffende markt, en dit op het gebied van energieverbruik, levensduur, gebruik van duurzame materialen en reparatie- en serviceaanbod.

Koffie van de toekomst

Tegen 2025 zullen wij en onze partners nieuwe systematische benaderingen en duurzame bedrijfsmodellen implementeren voor de waardeketen van koffie. Tegen 2030 willen wij alleen nog groene koffie kopen en gebrande koffie verkopen die afkomstig is uit koffieteelt die winstgevend is voor de boeren, en die op een klimaatvriendelijke manier wordt verwerkt, getransporteerd en gebrand. De verpakking is recyclebaar, de koffie wordt energiebesparend bereid en het koffiedik wordt ecologisch optimaal gerecycled.

Kunststof van de toekomst

Tegen 2025 implementeren wij het New Plastics Commitment van de Ellen Macarthur Foundation in onze assortimenten en verpakkingen. Hierbij en ook daarbuiten oriënteren wij ons op het ideaal van de ‘kunststof van de toekomst’. Wij bedoelen hiermee dat de kunststof gemaakt is van gerecyclede en/of duurzame, hernieuwbare grondstoffen, geproduceerd is op een klimaatvriendelijke manier waarbij verantwoord met de natuurlijke hulpbronnen wordt omgegaan, eventueel meerdere keren kan worden gebruikt en vervolgens wordt gerecycled. Of die in de natuur biologisch volledig wordt afgebroken.

Verplichting en kans       

Wij zien duurzaamheid niet alleen als een verplichting, maar ook als een kans. Steeds meer mensen nemen de producten waar zij belangstelling voor hebben onder de loep en zijn geïnteresseerd in de herkomst, de ingrediënten, het productieproces en de afvoer van het product. Met onze inzet voldoen wij aan deze eisen.

Met onze producten en kennis willen wij onze klanten, partners en medewerkers de mogelijkheid bieden om dagelijks voor duurzaamheid te kiezen.

Duurzame producten van Melitta Professional

Duurzame investering

De hoogwaardige componenten van onze professionele koffiemachines en de onderhouds- en onderdelenservice van onze eigen technische klantenservice garanderen een lange gebruiks- en levensduur van onze koffiemachines.

2021

Nieuw biologisch mageremelkpoeder voor instantmelk en melkschuim uit de koffievolautomaat.

2020

Fairtradekoffie Melitta® Mondo Blu, café crème, espresso, met fairtradelabel

2020

Cacao Melitta® Cioccolata Bio Fair Chocolate, in biologische kwaliteit en met fairtradecacao en fairtradesuiker

2020

Cilia® theeassortiment: De papieren verpakking van de afzonderlijke theezakjes bestaat voor 88 procent uit hernieuwbare grondstoffen en is recyclebaar. Het theezakje zelf is 100 procent composteerbaar.

2019

De nieuwe fosfaatvrije Multi-Tabs zijn het geschikte product voor de reiniging van het melksysteem en de zetgroep van onze koffievolautomaten. Ze garanderen de hygiënische veiligheid en lange levensduur van de volautomaten.

2019

Melitta® herbruikbare bekers voor coffee-to-go, van onbreekbare kwaliteitskunststof Made in Minden (Ornamin), in drie designvarianten. Ornamin recyclet oude bekers en gebruikt het recyclaat voor de productie van herbruikbaar servies.

2019

Melitta® BVB Espresso en Melitta® BVB Caffè Crema. De koffiebonen van beide koffiesoorten zijn voor minstens 30 procent afkomstig uit Rainforest Alliance-gecertificeerde boerderijen.

2018

Ons bio- en fairtrade-koffieassortiment Melitta® La Tazza Verde® werd in de categorie Duurzaamheid – Drank verkozen tot ‘Best of Market’.

Dialoog met onze stakeholders

Regelmatige dialoog met onze stakeholders

Een continue dialoog met onze stakeholders vinden wij essentieel. Alleen door een regelmatige uitwisseling van informatie kunnen wij hun verwachtingen en behoeften grondig begrijpen en erop ingaan. Wij hebben met onze stakeholders regelmatig contact via diverse communicatiekanalen, zoals persoonlijke ontmoetingen, enquêtes, evenementen, vergaderingen en beurzen.

Kies nu voor heerlijk koffiegenot van Melitta

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!