Juridische kennisgeving

Auteursrecht
® = geregistreerd merk van een onderneming van de Melitta Groep.
Onze webpagina’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Een gebruik – hetzij van het geheel, fragmenten of een gewijzigde vorm – voor commerciële of politieke doelen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Melitta Group Management GmbH & Co. KG. Het afdrukken, kopiëren of downloaden van bestanden voor uitsluitend particulier gebruik is toegestaan.

Merken, titels, logo’s
Alle op onze webpagina’s vermelde productnamen zijn merken van het concern Melitta, ongeacht of ze als zodanig gemarkeerd en van het symbool ® voorzien zijn of niet.

Garantie en aansprakelijkheid
De informatie op onze webpagina’s wordt met de grootste zorg opgesteld. Het concern Melitta probeert er bovendien voor te zorgen dat de informatie op de webpagina’s altijd actueel is. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de webpagina’s kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van de inhoud die op de webpagina’s ter beschikking wordt gesteld, is volledig op eigen risico van de gebruiker. Wijzigingen te allen tijde voorbehouden.

Links
Op onze webpagina’s vermelde links naar websites van derden staan op geen enkele wijze onder invloed van het concern Melitta. Het concern is, voor zover niet anders is aangegeven, niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Opgenomen links naar websites van derden vormen, tenzij daar uitdrukkelijk op werd gewezen, geen aanbeveling van de betreffende inhoud door het concern Melitta. Voor vreemde inhoud die via dergelijke links bereikbaar is, is het concern Melitta niet verantwoordelijk.