Nota prawna

Prawa autorskie
® = Zastrzeżony znak towarowy spółki należącej do Grupy Melitta.
Nasze strony internetowe są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystanie do celów komercyjnych lub politycznych, w całości, w części lub w zmodyfikowanej formie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Melitta Group Management GmbH & Co. KG. Dozwolone jest drukowanie, kopiowanie i pobieranie plików wyłącznie do użytku prywatnego.

Znaki towarowe, tytuły, logotypy
Wszystkie nazwy produktów wymienione na naszych stronach internetowych są znakami towarowymi grupy firm Melitta, niezależnie od tego, czy są one wyróżnione i oznaczone symbolem ®, czy nie.

Gwarancja i odpowiedzialność
Informacje zawarte na naszej stronie internetowej zostały opracowane z najwyższą starannością. Jednocześnie Grupa spółek Melitta dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronach internetowych były aktualne. Pomimo starannego opracowania stron internetowych nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność podanych informacji. Korzystanie z treści zamieszczonych na stronach internetowych odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie.

Odsyłacze (linki)
Znajdujące się na naszej stronie internetowej linki do stron internetowych osób trzecich nie podlegają w żaden sposób wpływom Grupy spółek Melitta. O ile nie podano inaczej, Grupa spółek Melitta nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. O ile nie zaznaczono inaczej, linki do stron internetowych osób trzecich nie stanowią wyrazu poparcia dla ich treści przez Grupę spółek Melitta. Grupa spółek Melitta nie ponosi odpowiedzialności za treści stron trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem takich linków.

Pobierz
Pobieranie programów odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Grupa spółek Melitta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku instalacji i/lub użytkowania oprogramowania z obszaru pobierania, chyba że szkody te można przypisać rażącemu zaniedbaniu lub celowemu działaniu ze strony Grupy spółek Melitta.

Pomimo bieżących kontroli wirusów odpowiedzialność za szkody i zakłócenia spowodowane przez szkody spowodowane przez wirusy komputerowe są wykluczone w ramach przepisów ustawowych.