Stopka

Podmiot odpowiedzialny za treść tej strony:

Melitta Professional Coffee Solutions
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Zechenstraße 60
D - 32429 Minden-Dützen
Tel.: +49 (0) 571 5049 / 0
Fax: +49 (0) 571 5049 / 233
E-Mail: professional@melitta.de

Sąd rejonowy w Bad Oeynhausen HRA 3320
Numer identyfikacyjny VAT DE 126011918

reprezentowana przez wspólnika zarządzającego:
Melitta Professional Coffee Solutions GmbH, AG Bad Oeynhausen HRB 4846 (odpowiedzialność osobista) reprezentowaną przez dyrektora zarządzającego Marco Gottschalk.

Melitta Professional Coffee Solutions posiada certyfikat handlowy wydany przez jednostkę kontrolną DE-ÖKO-003.

Koncepcja, projekt, programowanie:

BRUNS_digital
Bruns Verlags GmbH & Co. KG
Obermarktstraße 26-30
D-32423 Minden

E-Mail: info@brunsdigital.de
Internet: www.brunsdigital.de

Content Management System
it.x informationssysteme gmbh
- Smart E-Business Integration -
Line-Eid-Str. 1
D-78467 Konstanz

Tel.: +49 7531 89273 10
Fax: +49 7531 89273 29
E-Mail: info@itx.de
Internet: www.itx.de

Inspektor Ochrony Danych:

Data Protection Office
Ringstraße 99
D - 32427 Minden

Tel.: +49 (0) 571 86 / 0
E-Mail: data-protection@melitta.com